FANDOM
Mira otros personajes
Ajin Nagai Kei - Nakano Kō - Sato - Shimomura Izumi - Nakamura Shinya - Tanaka Kouji - Kotobuki Takeshi
Humanos Kaito - Tosaki Yu - Yūsuke - Eriko Nagai - Ogura Ikuya